ประมวลจากห้อง KMThesis แล้ว ก็ได้ข้อคิดหลายอย่าง ซึ่งคิดว่านำไปใช้ได้ในงานวิทยานิพนธ์ทุกลักษณะไม่เฉพาะแต่ KMThesis เท่านั้น เพราะการมีเป้าหมายในการทำงาน และใส่ใจในรายละเอียด จะทำให้งานออกมาดีและมีคุณภาพ จึงได้รวบรวม "คำคน" จากวันงานมหกรรมฯ มาให้นะคะ (ถ้าใครได้ฟัง คงพอเดาออกใช่ไหมคะว่าใครพูดบ้าง)

ข้อคิดในการทำวิจัย
  • แนะนำให้ศึกษาเอาเอง ทำวิทยานิพนธ์ต้องหาเครือข่ายมากๆ ลงมือทำไม่ใช่รอ
  • ระหว่างเรียนจะบูรณาการเนื้อหา KM เข้าไปตลอดในทุกวิชา เป็นฐานที่ใช้เป็นข้อมูลในงานวิจัย จึงอยากบอกว่าเวลาเรียนตั้งแต่เทอม1 เตรียมเนื้อหา หาข้อมูลเอาไว้ และมาบูรณาการได้
  • คุยกับอาจารย์ด้วยเพื่อให้เข้าใจกันว่าทำได้ไหม
  • ต้องการงานวิจัยไปสู่ห้าง ไม่ใช่ไปสู่หิ้ง
  • ไม่มีวิทยานิพนธ์ใดที่สมบูรณ์ที่สุด(ในโลก)
  • มุมมองของนักศึกษาพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุด หาสิ่งที่ดีที่สุด แม้อาจารย์บอกว่าไม่เป็นไร
  • มุ่งทำ KM ไม่ใช่เรียนให้จบ แต่ให้รู้จริง
  • เรามุ่งมั่นทำอะไรจริงๆ อาจารย์ไม่เคยสอนแต่ทำให้ดู ทำอะไรไม่หวังสิ่งตอบแทน เชื่อได้ว่าจะตอบสนองสิ่งดีๆ เข้ามา คิดดี ทำดีก็จะได้ดี
  • การทำงานก็ต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทำอะไรนานๆ แล้วไม่มีความสุขเราก็จะเบื่อเราก็ไม่อยากทำ
  • รูปแบบการวิจัยมีทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ