อาชีพความเป็นครูนั้นเป็นอาชีพที่มีความเสียสละมากที่สุดในความคิดของผม อาชีพครูคือความใฝ่ฝันของผมตั้งแต่เด็กเพราะว่าอาชีพครูเป็นอาชีพสอนคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ สอนผู้ที่ไม่รู้ให้เป็นผู้ที่รู้ การเริ่มต้นที่ดีนั้นการสร้างตนเองให้เป็นคนดีก่อนเพราะเธอคือความหวังของสังคมนี้และคุณก็สามารถเลือกได้ระหว่างอาชีพครูและครูมืออาชีพจงเลือกในสิ่งที่อยากจะเป็นแล้วสังคมได้อะไร