ชีวิตที่พอเพียง 3528. นิเวศทางปัญญาของมหาชน ยุทธศาสตร์ทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต


 ในการประชุม เวทีสาธารณะ Wisdom Movement : ขับเคลื่อนอนาคตชุมชนไทยด้วยงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จัดโดย สกสว. (สกว. เดิม) วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒   ศ. นพ. ประเวศ วะสี กล่าวปาฐกถาปิดงาน เรื่อง นิเวศทางปัญญาของมหาชน  ยุทธศาสตร์ทางปัญญาพาชาติออกจากวิกฤต   มีสาระที่ลุ่มลึกและครอบคลุมยิ่ง

 อ่านได้ที่ ()

วิจารณ์ พานิช  

๑๓ ส..ค. ๖๒


Niwespunya from Pattie KB

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)