เมื่อเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มอ. ได้จัดอบรม เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น วิทยากรสามารถนำเอาความรู้ คำสอนตามแนวทางพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้ได้ตามแบบตะวันตกอย่างน่าสนใจมาก เนื้อหาโดยสรุปเน้นการพัฒนาตนเอง ทั้งสามด้าน คือ มโนกรรม กายกรรม และวจีกรรม โดยพัฒนาตนเองให้มี จิตแจ่มใส (sound mind), ร่างกายสง่า (sound body), และวาจาดี (sound speech) หลักการปฏิบัติก็ง่ายๆไม่ยากเลย ก็แค่พัฒนาพลังดั้งเดิม และสร้างพลังใหม่ เท่านั้นเอง ถ้าเป็นได้ก็อยากจะให้มีโอกาสได้อ่านได้ฟังกันแล้วนำไปปฏิบัติ สังคมจะได้มีแต่เรื่องดีๆ เรื่องที่พัฒนา สร้างสรรค์ และมีความสุขกันถ้วนหน้า เมื่อมีเรื่องที่ไม่สมหวัง ไม่เป็นอย่างที่อยากได้ อยากเป็น ก็จะได้มีวิธีการแก้ไข พัฒนาตนเอง คิดนึก กระทำในสิ่งที่ควรกระทำ ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่สมควรกระทำ และเมื่อเห็นผู้อื่นกำลังมีทุกข์ ตกอยู่ในโลภะ โทสะ โมหะ ก็เตือนตนเองให้หลีกเลี่ยงสิ่งนั้น

ไม่ได้เขียนเรื่องแบบนี้มานานเป็นสิบปีแล้ว พอได้เขียนเรื่องแบบนี้แล้ว รู้สึกสบายใจ นึกถึงเพื่อนเก่าๆสมัยเรียน ไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้ว