วันที่ 12  ธันวาคม 

ค้นภาพจากเทป Beta จากหลายม้วน  เพื่อนำไปตัดต่อทำสปอตปีใหม่แล้วนำบันทึกลงในเทป Beta ที่จะนำไปโหลดลงคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการตัดต่อโดยโปรแกรมตัดต่อ DPS