ธรรมะจากหลวงปู่

            "สติตั้งอยู่ที่ใจ  ดูอยู่ที่ใจ  รู้อยู่ที่ใจ"

                                      หลวงปู่ทา  จารุธัมโม  วัดถ้ำซับมืด ปากช่อง