ถ้าเกิดอาการเครียดจัด จนเกิดอาการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณคอ หนังศรีษะหรือหลัง การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จะทำให้รู้สึกดีขึ้น

การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

หลัก การ – ความเครียดทำให้กล้ามเนื้อเกร็งจึงเกิดอาการปวด ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการฝึกให้กล้ามเนื้อคลายตัวลง ด้วยการฝึกเกร็งกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่ สลับกับการคลายกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่

ประโยชน์ – ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อคอ บ่า หลัง ฯลฯ

วิธีการ – ฝึกได้ทั้งในท่านอนและท่านั่ง
๑. ค่อยๆเกร็งกล้ามเนื้อใบหน้า ด้วยการหลับตาปี๋ กัดฟัน นับ ๑-๕ ในใจ แล้วคลายออก ทำซ้ำ ๓-๕ ครั้ว

๒. เปลี่ยนมาเกร็งกล้ามเนื้อต้นคอและบ่า ด้วยการก้มคอ ยกบ่าทั้งสองข้างเต็มที่ นับ ๑-๕ แล้วคลายออกช้าๆ ทำซ้ำ ๓-๕ ครั้ง

๓. เปลี่ยนมาเกร็งกล้ามเนื้อมือและแขน ด้วยการงอศอก กำมือ เกร็งเต็มที่ นับ ๑-๕ แล้วคลาย คลายออกช้าๆ ทำซ้ำ ๓-๕ ครั้ง

๔. ไล่ลงมาที่หน้าท้อง ด้วยการกลั้นลมหายใจแล้วเกร็งหน้าท้อง นับ ๑-๕ แล้วผ่อนคลาย

๕. เปลี่ยนไปที่บริเวณหลัง ด้วยการแอ่นหลังแล้วเกร็งไว้ นับ ๑-๕ แล้วผ่อนคลาย ทำซ้ำ ๓-๕ ครั้ง

๖. ไปที่ขาและเท้า ด้วยการยกขาทั้งสองข้าง (ในท่านอน ใช้การเกร็งขาทั้งสองโดยไม่ต้องยกขึ้น) ถีบปลายเท้าลงแล้วเกร็งไว้ นับ ๑-๕ แล้วผ่อนคลาย ทำซ้ำ ๓-๕ ครั้ง

๗. จากนั้น นอนพักสักครู่ สำรวจร่างกาย ด้วยจิตใจ ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้า

การฝึกนี้ควรทำเป็นประจำ วันละ ๑ ชุด จะช่วยป้องกันอาการได้ แต่หากมีอาการปวดเกร็งเฉพาะส่วน ก็อาจเน้นที่ส่วนนั้นได้

จากความฉลาดทางอารมณ์สู่สติและปัญญา ของ นพ.เทอดศักดิ์ เดชคง; กรกฏาคม. ๒๕๔๒