วันนี้ในที่ประชุมบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ ก็ได้พูดคุยเรื่องการประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา บางคนได้รายงานว่า นักศึกษาบางคนไม่ได้ทำ บางคนทำแบบขอไปที ไม่ได้จริงจังอะไร บางคนคิดว่าเป็นภาระไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการประเมิน เลยทำให้ข้อมูลที่ได้ไม่ค่อยสมบูรณ์

                อาจารย์ซอบรี(หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์) เสนอให้นักศึกษาทำแบบประเมินเป็นกลุ่ม ข้อมูลที่ได้เขาจะได้เขียนเข้มข้นขึ้นเพราะผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายคน และลดภาระนักศึกษาไปบ้าง

                แต่คณบดีไม่ค่อยจะเห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ถ้าทำเป็นกลุ่ม อิทธิพลอาจจะมีต่อความคิดเห็นของนักศึกษา อาจมีการชี้นำโดยผู้ที่มีอำนาจจูงใจเหนือกว่า ข้อมูลที่ได้ก็ไม่ใช่ข้อมูลของทุกคน 

                ผมนั่งฟังอยู่ทำให้นึกอายัตอัลกุรอานขึ้นอายัตหนึ่งที่ว่า ...

 

قُلْ إِنّمَآ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلّهِ مَثْنَىَ وَفُرَادَىَ...

 

ความว่า : จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด ฉันขอเตือนพวกท่านเพียงข้อเดียวว่า พวกท่านจงยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮฺ (ครั้งละ) สองคน และ คนเดียว... (อัลกุรอาน สูเราะห์ ซาบาอฺ 34/46)

 

อัลกุรฏบีย์ กล่าวว่า การยืนในที่นี้หมายถึงการยืนขึ้นเพื่อแสวงหาความจริง

 

อิบนุกาซีร์ กล่าวว่า ยืนขึ้นเพื่ออัลลอฮฺเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อสนองตอบความรู้สึกหรืออารมณ์ของตนเอง ดังนั้นให้ถามกันและกัน ตักเตือนกันและกัน

 

ชัยยิด กุฏุบ ได้เขียนในหนังสือ في ظلال القرآن    (ภายใต้ร่มเงาของอัลกุรอาน) ของท่านว่า ...ห่างไกลจากผลประโยชน์ วัตถุสิ่งของ  เสียงเรียกร้องต่างๆ และรวมถึงแรงจูงใจที่งอกเงยอยู่ในจิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ห่างไกลอัลลอฮฺ..  ให้ห่างไกลจากอิทธิของสิ่งแวดล้อมและอิทธิพลที่มีมาจากกลุ่ม

 ดังนั้นในการแสวงหาความรู้และความจริง อัลลอฮฺสั่งให้ทำโดย
1. กระบวนกลุ่ม ซึ่งเป็นการรวบรวมและแลกเปลี่ยนคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือที่เราเรียกว่า พายุสมอง(Brain Storming)  

2. เมื่อคิดร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ให้หันมาคิดแบบอิสระส่วนตัวด้วย เพราะในกระบวนการกลุ่มนั้นบางครั้งหรือบางคนอาจจะไม่เห็นด้วย หรือมีแนวคิดอื่นแต่ถูกอิทธิพลกลุ่มนำพาไป ก็จะคล้อยตามกลุ่ม หรือบางครั้งที่เราเรียกว่า มีการชี้นำโดยกลุ่มจนทำให้ไม่สามารถใช้ความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวเองบรรลุถึงสิ่งที่เป็นความจริงได้

            การทำงานกลุ่มไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไป และการทำงานคนเดียวก็จะขาดความหลากหลาย