ชีวิตหากเคยพ่าย
ชัยชนะย่อมจะมีความหมายขึ้น
ชีวิตหากเคยล้มครืน
การหยัดยืนต่อจากนั้นจะมั่นคง
ชีวิตนี้หากเคยท้อ
จะรู้ค่าฝันนี่หนอเฝ้าหนุนส่ง
ดั่งความรักที่เคยล่มสลายลง
ย่อมพิสูจน์ความยิ่งยงของ “หัวใจ”

คนดอกไม้