วันนี้ลองทำ web gotoknow ให้จารย์ภัทรดู อาจารย์สั่งให้ทำนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครทำซักที ในฐานะหัวหน้าห้องที่มีความรับผิดชอบสูง และสหายแจ้ที่มีความรับผิดชอบทัดเทียมกัน ก็เลยลองทำดู ตอนนี้ 22.16 น. วันที่ 12/12/49 กำลังตั้งวงกันอยู่ก็เลยทำการบ้านไปด้วย บางทีการนั่งคุยกันกับเพื่อนก็ทำให้เราได้มุมมองแปลกๆมากมาย "ข้าพเจ้มิได้ชื่นชอบรสชาดของสุรา แต่ข้าพเจ้าชื่นชอบบรรยากาศของการร่ำสุรา"