ทำความสะอาดโทรศัพท์ ด้วยวิธีใช้สำลีก้อน ชุบแอลกอฮอล์จะเช็ดได้สะอาดทุกซอกทุกมุม