วันที่ 11 ธันวาคม เป็นวันหยุดชดเชย สมาชิกในครอบครัวศูนย์พัฒนาคุณภาพนัดกันไปพักผ่อน และทำบุญเพื่อเป็นศิริมงคล ที่จังหวัดนครปฐม

สถานที่แรกไปเดินชมตลาดดอนหวายและทานข้าวเช้าควบกลางวันไปพร้อมๆกัน กับบรรยากาศสบายๆ ไม่ร้อน

หลังจากนั้นไปวัดไร่ขิงกันต่อ

มุมหนึ่งในบริเวณวัด

ชาวคณะ 1 รถตู้ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 9 เด็ก 2 มาให้อาหารปลากันต่อ

ภายในอุโบสถวัดหลวงพ่อพูล

พระปฐมเจดีย์

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ช่วงเย็นไปทานอาหารในบรรยากาศบ้านในสวน

มุมที่ครอบครัวเรานั่ง