ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อซื้อถังเก็บน้ำ มอบให้กับวัดบ้านโนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น
เนื่องด้วยพี่สมหวัง (พี่เลี้ยงผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าเอง) ได้มีโอกาสกลับไปทำบุญให้กับญาติพี่น้องที่บ้านเกิด จ.ขอนแก่น และยังคงศรัทธาในความสมถะของเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนข่า จึงได้แจ้งกับหลวงพ่อว่าจะรวบรวมเงินซื้อถังเก็บน้ำมอบให้กับวัด ข้าพเจ้าเองได้เสาะหาร้านตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดที่จะจัดส่งให้กับวัดได้ และได้สืบเสาะหาจนได้สมาชิกในเวบ Gotoknow นี่แหละค่ะ ที่แนะนำให้ ต้องขอขอบคุณพี่พัชรินทร์ ซึ่งได้แนะนำเพื่อนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นให้ และเพื่อนพี่ก็ดี๊ดีให้ราคาพิเศษพร้อมส่งให้ถึงที่วัด จึงอยากจะแจ้งมาเพื่อให้เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมทำบุญกันค่ะ ราคาถังเก็บน้ำ 1,100 ลิตร พร้อมขาตั้ง ราคา 11,500 +  ค่าส่ง 500 บาท รวมเป็น 12,000 บาท ขาดเหลือทางพี่สมหวังจะทบให้เต็มค่ะ

ถ้าสนใจอยากร่วมทำบุญ รบกวนแจ้งความประสงค์ จะร่วมบริจาค ส่งชื่อพร้อมยอดเงินบริจาค (เท่าไหร่ก็ได้ค่ะ)มายัง [email protected] [email protected][email protected]หนดข้าพเจ้า จะตอบกลับพร้อมแจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้ทางอีเมล์ เมื่อรวบรวมได้แล้วจะส่งข่าวคราวให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน

ขออนุโมทนา แด่เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกท่านที่ร่วมจิตร่วมใจกันในการทำบุญครั้งนี้