เทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบันเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้ในการสร้างงานต่าง ๆ อย่างมากมาย สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ทำงานเกี่ยวกับคอมฯ มาก่อนย่อมเป็นเรื่องที่ลำบากพอสมควร ต้องใช้เวลามากกว่าปกติ แต่ผู้เรียนก็ยังมีความสนใจที่จะทำ เริ่มจากการนำภาพของตนเองซึ่งถ่ายจากกล้องดิจิตอล แล้วนำลงเครื่องคอมฯ แล้วทดสอบการนำภาพไปประกอบในชิ้นงานอย่างง่ายด้วยโปรแกรมเวิร์ด เป็นใบงานที่ง่ายสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน โดยผู้เรียนพิมพ์ประวัติย่อของตนเอง โดยหัดพิมพ์ ประวัติของตนเอง ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้สร้างความคุ้นเคยในการใช้แป้นพิมพ์  การใช้เมาท์ แต่ละคนใช้เวลาในการทำงานมากพอสมควร แต่หลังจากการทำงานเสร็จผู้เรียนมีความรู้สึกภูมิใจในงานของตนเองมาก บางคนถึงกับบอกว่า เป็นความรู้ที่ไม่คิดว่าจะได้จากการมาเรียนที่ กศน. ทั้งที่ทุกวันเคยเห็นลูกหลานทำกัน บางคนที่บ้านก็มีคอมฯ แต่ไม่เคยได้แตะต้อง อายลูกหลานเพราะเป็นคนแก่ คนเฒ่า ไม่ทันสมัย แต่ได้มีโอกาสที่จะมาลองปฏิบัติกันที่นี่ทำให้มีความรู้สึกว่าได้รับ ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับตนเอง มากขึ้น