ทำความสะอาดผนังห้องน้ำ ใช้น้ำส้มสายชูกับน้ำ ในอัตราส่วน 1 : 1 จะชำระล้างคราบสบู่ได้อย่างดี