ทำความสะอาดไม้กวาดขน นกที่เปื้อนฝุ่นละออง ให้จุ่มลงไปในน้ำผสมสบู่ แกว่งไปมาจนสิ่งสกปรกหลุดออกหมดแล้ว จึงนำมาล้างทำความสะอาด แล้วนำมาผึ่งลมให้แห้ง