การศึกษาติดตามการหายของแผลเรื้อรัง ภายหลังฝึกญาติผู้ดูแลทำแผลต่อที่บ้าน ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร

  ติดต่อ

ศศิธร ปรางค์ทอง
โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ผลการศึกษา
– ญาติผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้รับการสอนโดยไม่พบความแตกต่างทาง ด้านการศึกษา อายุ เพศ และมีความพอใจที่จะดูแผลเรื้อรังผู้ป่วยที่บ้านด้วยตนเอง และมีระบบการช่วยเหลือติดตามผลความก้าวหน้าผู้ป่วยเป็นระยะๆ ทีมวิจัยได้นำผลการศึกษาไปพัฒนาระบบบริการ คือ นำไปใช้กับผู้ป่วยแผลเรื้อรังที่สมัครใจในการดูแลแผลเรื้อรังต่อที่บ้านใน กลุ่มงานศัลยกรรม และในระยะยาวจะประสานกับแผนกเวชกรรมสังคมในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยแผลเรื้อ รังที่บ้าน

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 66808, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:41:56+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#แผลเรื้อรัง#ผลงานทางวิชาการ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)