เป็นตระกูลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นระหว่างเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สมาชิกในตระกูลเป็นผู้ที่จบหลักสูตรเวชสถิติ 2 ปี โดยตระกูลนี้มีภารกิจในด้านสร้างสรรค์ความบันเทิงให้กับชีวิตคนในกระกูลและบุคคลรอบข้างที่อาจแวะเวียนหรือมีโอกาสได้ผ่านเข้ามาสัมผัสเรา...