ปัจจัยสู่ความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ

อัญชลี
ชมรมผุ้สูงอายุ
ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

            คุณขวัญใจได้เล่าให้ฟังว่า ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2546 คุณขวัญใจม่วงมัน เป็นประธานชมรมในรุ่นที่ 3 ปัจจุบันทางชมรมได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดนครสวรรค์ การตั้งชมรมนั้นเกิดจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นหมอต้อย(คุณถนอมชัย) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยบ้านบางมะฝ่อเป็นผู้ประสานทำให้เกิดชมรมผู้สูงอายุขึ้น ขณะนั้นชมรมไม่ได้ดำเนินการอะไรมากมายส่วนใหญ่เป็นการทำฌาปนกิจ มีการไปเยี่ยมเยียนสมาชิกที่มีการเจ็บป่วย ต่อมามีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลได้มาเยี่ยมเยียนชมรม และได้บริจาคเงินเข้าชมรมจำนวน 5,000 บาท ทางชมรมก็ได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์อบสมุนไพร ในระยะแรกๆก็มีคนมาใช้บริการมาก ต่อมาล้มเลิกเนื่องจากไม่คุ้มกับต้นทุน จึงปรับเปลี่ยนมาเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายโดยใช้ไม้พลอง ภายหลังได้กระจายชมรมผู้สูงอายุที่มีการออกกำลังกายเป็น 3 แห่ง คือบ้านดงชะภู บ้านปากคลอง               และบ้านบางมะฝ่อ ทั้ง 3แห่งมีประธานเพียงคนเดียวปัจจุบันคือคุณขวัญใจ หลังการออกกำลังกายแล้วทางชมรมจะให้สมาชิกมีการนันทนาการร่วมกัน เช่น การรำวงย้อนยุค รำโทนบางมะฝ่อ ชมรมได้มีการระดมทุนทรัพย์เอง ปัจจุบันอบต.บางมะฝ่อได้เห็นความสำคัญได้ให้งบประมาณสนับสนุน ทางชมรมได้มีการนำความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมในเรื่องการทำข้าวแช่ไปเผยแพร่ที่ตำบลบ้านมอญ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ให้กับเยาวชนในตำบลบางมะฝ่อด้วย กิจกรรมที่กำลังจะดำเนินการต่อไปคือ จะมีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนของตำบลบางมะฝ่อ ในวันสงกรานต์โดยเยาวชนจะฝึกตีกลองโทน ส่วนผู้สูงอายุก็จะทำโทน ซึ่งเป็นการรำพื้นบ้านของบางมะฝ่อ เพื่อหาทุนทรัพย์เข้าวัด

            ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานอื่นๆ เช่นอบต. ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นเพราะทางชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ต่อเนื่องทั้งปี  สมาชิกมีความพร้อมเพรียงกัน มีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีงานหรือเทศกาลประจำปีทางชมรมจะเข้าร่วมทุกครั้ง

            ปัญหาอุปสรรค ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุบางคนไม่มีเวลาในการออกกำลังกายอย่างจริงจัง เพราะติดภารกิจทางบ้าน

            ข้อเสนอแนะคือ ต้องการเอกสารทางวิชาการ เช่น เรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

หมายเลขบันทึก: 66788, เขียน: 12 Dec 2006 @ 21:19 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 11:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ขอบคุณค่ะที่นำเรื่องดีดี มาเล่าสู่กันฟัง