ข้าพเจ้าชอบใจข้อเขียนของ  มาร์กาเร็ต  เจ  วีตเลย์  อันเป็นบทสนทนาเรียบง่าย กอบกู้ ความหวัง ในการก้าวหน้าไปสู่อนาคต  นั่นคือ หนังสือ หันหน้าเข้าหากัน  Turning to one  Another ดังนี้ " ฉันเชื่อว่าเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ หากเพียงจะเริ่มต้นหันกลับมารับฟังกันและกันอีกครั้งหนึ่ง ด้วยบทสนทนา อันเรียบง่าย  ซื่อตรง  และเคารพต่อความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่การพูดคุยเพื่อประณีประนอม ต่อรอง แก้ปัญหา โต้แย้ง  หรือประชาสัมพันธ์  แต่เป็นบทสนทนา  เรียบง่าย เปี่ยมไปด้วยความสัตย์จริง ซึ่งเราแต่ละคนจะมีโอกาสได้พูดมีผู้รับฟังเรา และเราต่างรับฟังกัน  และกันอย่างตั้งอกตั้งใจ

          โปรดติดตามอ่าน  โดยข้าพเจ้าจะนำสาระสำคัญที่ได้ประสบการณ์  และการอ่านมาเล่ากันฟังต่อไป  โปรดติดตาม