12 ธันวาคม 2549

วันแรกที่เริ่มบันทึกการทำงาน

วันนี้มาทำงานเป็นปกติ เหมือนที่เคยทำอยู่ทุกวัน และเป็นวันแรกที่เริ่มบันทึกการทำงาน หลังจากที่ทำงานบริษัทมาตั้งแต่ปี 2541 เนี่ยก็เป็นเวลาแปดปีแล้วที่ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือน

พี่เอก(ศุภิสรา) เรียกไปแสดงความดีใจเรื่องการปรับตำแหน่ง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานความเห็น (0)