แจงการเบิกจ่ายงบปี 50

  ติดต่อ

  แจงการเบิกจ่ายงบปี 50   

กรมบัญชีกลางนัด ส่วนราชการแจงการเบิกจ่ายงบปี 50 พรุ่งนี้

กรมบัญชีกลาง เตรียมแจงส่วนราชการเบิกงบปี 50 พรุ่งนี้ ก่อนประกาศใช้ในวันที่ 3 มกราคม 2550 พร้อม วอนทุกหน่วยงานจับคู่รหัสงบของปี 49 และปี 50 ส่งภายใน 22 ธ.ค.นี้ นาย ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการเบิกหักผลักส่งข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน ไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในวันอังคารที่ 12 ธ.ค. 2549       เพื่อให้ ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดสรรงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ส่วนราชการละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 200 กว่าหน่วยเบิกจ่าย เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการกรอกข้อมูลรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2550 พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของกรมบัญชีกลางแนะนำวิธีปฏิบัติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า ในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการนั้น จะเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ซึ่ง ใช้มาประมาณ 2 ปีแล้ว การใช้ระบบนี้จะมีรหัสต่าง ๆ เป็นตัวกำหนดในการปฏิบัติงาน ซึ่งรหัสในแต่ละปี           ก็จะแตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันที หลังจากที่ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2550 ประกาศใช้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศในวันที่ 3 มกราคม 2550 กรมบัญชีกลางจึงขอให้ทุกส่วนราชการจับคู่รหัสงบประมาณของปี 2549 และปี 2550 ส่งกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 22 ธ.ค. 2549 นายปิยพันธุ์ กล่าวว่า กรมได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานไว้ว่า หาก พ.ร.บ.งบประมาณปี พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ในวันที่ 3 มกราคม 2550 กรมจะดำเนินการเบิกหักผลักส่งในช่วงปีใหม่ แต่หากเลื่อนการประกาศใช้ออกไป กรมจะเลื่อนการเบิกหักผลักส่งออกไปก่อน อย่างไรก็ตามกรมจะเร่งดำเนินการเบิกหักผลักส่ง โดยคำนึงถึงผู้ใช้บริการระบบดังกล่าวเป็นหลัก

ผู้จัดการออนไลน์   11 ธ.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 66689, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:41:35+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #งบประมาณรายจ่าย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)