คุณทวี สร้อยสิริสุนทร แกนนำประชาสังคมที่ทำงานร่วมกับพมจ.โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังถึงการประชุมสรุปงานมหกรรมKMของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7ธ.ค. ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส่งทีมงานไปศึกษาการจัดงาน1-2ธ.ค.ของสคส.ค่อนข้างมาก
(ผมไม่ได้เข้าร่วมด้วยเพราะติดรายการที่กำแพงแสน)
พร้อมกับแนะนำให้ผมรีบประสานทีมงานเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ถึงพื้นที่สักที เพราะคุณทวีได้เข้าร่วมประชุมเวทีเรียนรู้ในพื้นที่ เห็นว่ามันยังห่างไกลกับหลักคิดการจัดการความรู้ที่คุยให้ฟังอยู่มาก
คุณทวีเล่าว่า คุณอำนวยตำบลในพื้นที่ใช้วิธีถาม แล้วให้ชาวบ้านยกมือกันโดยไม่มีข้อมูลความรู้ประกอบ ซึ่งไม่น่าจะใช่การจัดการความรู้

ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลอย่างรวดเร็วได้เช่นกัน

เพราะการจัดการความรู้เป็นกึ๋นที่มาจากการทำงานทุ่มเทร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง
รู้จังหวะ รู้วิธีคิดและวิถีชีวิตของชุมชน
รู้การเปลี่ยนแปลงภายนอกอย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ
และที่สำคัญคือ มีความใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานพัฒนาชุมชน
ซึ่งเป็นพื้นฐานจิตใจและความรู้ของคุณอำนวย

นอกจากนี้ยังต้องการทักษะที่สำคัญ คือ
การจัดประชุมอย่างมีส่วนร่วม
การประสานสิบทิศ
และการบันทึก
หลักการประชุมอย่างมีส่วนร่วมต้องการ
ทักษะการตั้งคำถามเพื่อสร้างพลัง
การฟังอย่างมีสมาธิ
และการสรุปประเด็นอย่างเชื่อมโยง เป็นต้น
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
ถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างสม่ำเสมอ ก็ทำอะไรไม่ถูก
ไปเพิ่มชาวบ้านที่ค่อนข้างมีอำนาจขึ้นอีกคนหนึ่งเท่านั้นเอง

คุณอำนวยที่สามารถ จึงเป็นได้ยากยิ่งกว่าการเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งสังคมของเราขาดแคลนค่อนข้างมาก