รูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ตอนที่๔
ขั้นนำความรู้ไปใช้

          ๑.  ดำเนินการให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกระดับและทุกกลุ่มเพื่อค้นหาผลสัมฤทธิ์

          ๒.  ดำเนินการให้จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาการบริหารงานโดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 - 3 เดือน

          ๓.  ดำเนินการให้จัดทำแฟ้มงานเพื่อการพัฒนา  มีการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้  ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  รวมทั้งผลงานที่ปรากฏเชิงประจักษ์

          ๔.  ดำเนินการให้มีการตรวจสอบประเมินผลงานโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ  จากนั้นให้นำผลการประเมินมาพิจารณา  เพื่อยกย่องชมเชยให้รางวัล  แนะนำช่วยเหลือแก่ครูผู้สอนหรือกลุ่มพัฒนางานอื่นที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์  และนำการจัดการความรู้ที่สัมฤทธิ์ผลไปใช้พัฒนาการบริหารงานวิชาการ

          ๕.  ดำเนินการกำหนดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และสร้างความรู้ขึ้นใช้งานตลอดเวลา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการจัดการความรู้วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตอนที่ ๑

คำสำคัญ (Tags)#ฝ่ายวิจัย

หมายเลขบันทึก: 66678, เขียน: 12 Dec 2006 @ 13:43 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 21:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)