เมื่อเปลี่ยนบทบาทหน้าที่การงานกลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้ง ก็เริ่มเรียนรู้จากโลกที่ไม่ได้เข้ามาเหยียบย่างแล้ว 4 ปีตั้งแต่เลิกเรียนมาทำงานบนความรับผิดชอบต่อชีวิตลูกๆคนอื่นที่สนใจลูกตัวเองบ้าง ไม่สนใจบ้าง

1 เดือนที่ผ่านมามีอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมไปกับวัยรุ่นยุคใหม่หลายต่อหลายครั้ง ที่เข้าไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเรา

เรื่องราวของอารมณ์ เพราะเหตุใดวัยรุ่นยุคใหม่จึงใจร้อน และ ใช้สติประกอบในการใช้ชีวิตน้อยมาก จากสถานที่ที่ได้ไปสัมผัส คือ ร้านเหล้าที่เปิดกันอยู่เกลื่อนเมือง ตรงไหนที่มีมหาวิทยาลัยทำไมต้องมีรานเหล้า แหล่งบันเทิงเข้ามาอยู่ใกล้ๆด้วย ไม่เข้าใจ

เมื่อก่อนซัก 10 ปีที่ผ่านมา ร้านเหล้ามักจะมีแหล่งที่อยู่เป็นกระจุกตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งบันเทิงย่านใจกลางเมือง แต่ปัจจุบันต่างกัน ร้านเหล้าสถานบันเทิงบางทีเปิดอยู่ข้างรั้วมหาวิทยาลัย หน้ามหาวิทยาลัย และบ่างมหาวิทยาลัยก็มีขายในมหาวิทยาลัยเพื่อบริการผู้เข้ามาพักมิใช่เพื่อนักศึกษา แต่อย่างว่าคนขายคือคนขายไม่ได้แบ่งแยกว่าคนไหนคนเข้ามาพัก คนไหนนักศึกษาขอให้ขายได้ก็พอ