ดิฉันได้มีโอกาสเข้าชมความยิ่งใหญ่และความงดงามในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์  2549 หรือ Royal Flora 2006 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหกรรมระดับโลกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน2549 - 31 มกราคม 2550 บรรยากาศภายในงานสวยมากๆ มีการจัดนิทรรศการพืชสวนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และที่สร้างความประทับใจให้กับดิฉันมากก็คือการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวงและร่วมจุดเทียนถวายชัย ดิฉันขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนได้เข้าชมในงานนี้ ประทับใจจริงๆค่ะ