องค์ประกอบที่ทำให้ประสบความสำเร็จ 3  ประการ

1.ฟ้า  ผู้กำหนดโชคชะตาตามฟ้าลิขิต
2.คน  ผู้กระทำในสิ่งนั้น ความพยายาม ความอดทน
3.ดิน ทำเลที่อยู่ที่อาศัย,สถานที่ประกอบการตามหลักพลังธรรมชาติ(ฮวงจุ้ย)

  เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคล   เลียนแบบได้