ผู้หญิงยุคนี้หันมาใส่ใจสุขภาพ โดยเฉพาะการออกกำลังกายกันมากขึ้น ข่าวดีคือ... การออกกำลังน่าจะมีส่วนลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมได้ครับ

นักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์เมโยคลินิก สหรัฐฯ ทำการศึกษาวิจัยในผู้หญิงอายุ 55-69 ปี จำนวนมากกว่า 36,000 คน

ผลการศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ออกกำลัง และออกแรงทำงานมากที่สุดมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งเต้านมลดลง 14 %

สาเหตุที่การออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด อาจารย์ท่านว่า มีความเป็นไปได้ที่การออกกำลังช่วยลดปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกาย

เนื้อเยื่อไขมันในร่างกายไม่ได้สร้างฮอร์โมนเพศหญิง ทว่า... มีส่วนทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงเปลี่ยนรูปไปเป็นชนิดที่ออกฤทธิ์ได้แรงขึ้น โดยเฉพาะในผู้หญิงหลังหมดประจำเดือน ฮอร์โมนเพศหญิงมีส่วนกระตุ้นให้มะเร็งเต้านมโตเร็ว

ผู้หญิงที่ออกกำลังมักจะมีสัดส่วนไขมันน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่ออกกำลัง ทำให้ความเสี่ยงมะเร็งเต้านมมีแนวโน้มจะลดลง

 

เรียนเชิญท่านผู้อ่านออกกำลังเป็นประจำนะครับ...

    แนะนำให้อ่าน...                                

    แหล่งที่มา:                                      

  • ขอขอบคุณ (thank Reutershealth) > Two more reasons to exercise, studies find. > http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=healthNews&storyID=2006-12-11T222851Z_01_N11223052_RTRUKOC_0_US-EXERCISE-BENEFITS.xml&src=121106_1730_ARTICLE_PROMO_also_on_reuters > December 11, 2006.
  • บทความนี้มุ่งสุขภาพ... ไม่ใช่เพื่อการรักษา
  • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาโรงพยาบาล หรืออนามัยใกล้บ้านก่อนนำไปใช้
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT + หน่วยรังสีกรรม > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • ขอขอบพระคุณ > ศูนย์มะเร็งลำปาง + อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT + กลุ่มงานรังสีวินิจฉัย > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ จัดทำ > ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙.