วันนี้ได้มีโอกาสมาทำความเข้าใจกับทีมแกนนำนักจัดการความรู้ของโรงเรียนสุขานารีได้เห็นความกระตือรือร้นในการทำงานของคณะครูแล้วชื่นใจ ในการมาครั้งนี้ได้พบความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ที่มีหัวปลาตัวใหญ่และหัวปลาตัวเล็กในแต่ละสาระการเรียนรู้ และได้เสนอแนะเทคนิคการเล่าเรื่อง การสกัดขุมความรู้และแกนความรู้ ตลอดจนการลง Blob อีกไม่นานคงเห็นผลงานที่เด่น ๆ และนวัตกรรมของโรงเรียนลง Blog