ข้อมูล(data)

Rin

ข้อมูล(Data) หมายถึง  รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

ข้อมูลทางสถิติ หมายถึง  ข้อความหนึ่งตัวเลขที่แสดงให้เป็นถึงสภาพ หรือลักษณะของสิ่งที่เราสนใจ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ  

 1. ข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณ
 2. ข้อมูลจำแนกตามคุณภาพ
 3. ข้อมูลจำแนกตามกาลเวลา
 4. ข้อมูลจำแนกตามภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลที่จำแนกตามปริมาณ
          ข้อมูลชนิดนี้่ส่วนใหญ่เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงขนาด หรือปริมาณ เช่น ต้นทุนการผลิต,ราคา,เิงินเดือน,อายุ,ปริมาณการส่งออก,ปริมาณการนำสินค้าเข้าเป็นต้น
 •  ข้อมูลจำแนกตามคุณภาพ
         ข้อมูลที่แสดงถึงคุณลักษณะ คุณสมบัติ สภาพ ฐานะ เช่น นักศึกษาแยกตามเพศ สถิติรถยนต์แยกตามยี่ห้อ สถิติพนักงานแยกตามระดับชั้นการศึกษา
 • ข้อมูลแยกตามกาลเวลา
          ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับเวลา เช่น สถิติการขายของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในแต่ละเดือน สถิติยอดขายในแต่ละวัน หรือปริมาณสินค้าเข้าในแต่ละปี เป็นต้น
 • ข้อมูลแยกตามภูมิศาสตร์
         ได้แก่ ข้อมูลที่แยกแยะตามสภาพท้องถิ่น เช่น สถิติปริมาณน้ำฝนในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2540 สถิติจำนวนประชากรไทยแยกตามภูิมิภาค เป็นต้น

 

ประภทของข้อมูล

 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ

หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมหรือบันทึกจากแหล่งข้อมูลโดยตรงซึ่งอาจจะได้จากการสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจ การจดบันทึก ตลอดจนการจัดหามาด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติต่างๆ ที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลให้ เช่น เครื่องอ่านรหัสแท่ง เครื่องอ่านแถบแม่เหล็ก >> ข้อมูลปฐมภูมิ จึงเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาจากจุดกำเนิดของข้อมูลนั้นๆ 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ

หมายถึง ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจจะมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ ผู้ใช้ข้อมูลไม่จำเป็นต้องไปสำรวจเอง ดังตัวอย่างข้อมูลสถิติต่างๆ ที่หน่วยงานรัฐบาลทำไว้แล้ว เช่น สถิติจำนวนประชากรแต่ละจังหวัด สถิติการส่งสินค้าออก สถิติการนำสินค้าเข้า

>>ข้อมูลเหล่านี้มีการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้ใช้งานได้ หรือนำเอาไปประมวลผลต่อ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Statistics

คำสำคัญ (Tags)#สถิติ

หมายเลขบันทึก: 66641, เขียน: 12 Dec 2006 @ 11:57 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 02:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • ผมสับสนมานานแล้วกับคำสองคำที่เป็นภาษาอังกฤษครับคือ "DATA" กับ "INFORMATIOM" ซึ่งแปลเป็นคำไทยเหมือนกัน คือ ข้อมูล
 • สำหรับบันทึกนี้ ควรระบุที่มาด้วยจะดีมาก สำหรับกับสืบค้น ต่อยอดของผู้ที่สนใจต่อไป และเพื่อให้เกียรติทางวิชาการกับผู้ที่เราอ้างอิงถึงครับ
เขียนเมื่อ 

 

 • data หรือ information ก็หมายถึงข้อมูลเหมือนกันค่ะ แต่data จะเป็น subset ของ information ค่ะ
 • มองว่า data หลายๆ data รวมกันเกิดเป็น information ก็ได้ค่ะ
 • ต้องขอโทษด้วยค่ะที่ลืมอ้างอิงที่มา
 • เข้าไปดูเพิ่มเติมที่บล็อกถัดไปก็ได้นะคะ
 • ขอบคุณค่ะ
arm_mi
IP: xxx.67.148.165
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆๆนะครับ

ผมทำรายงานเรื่องสถิติ

มันเป็นเรื่องที่หายากมาก

เพราะรายละเอียดบางหวัข้อมันไม่มี