ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้าง
พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ .ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นองค์ประธานในพิธี 

                            

      
ในงานนี้
พระราชญาณวิสิฐ  เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ ได้จัดงานอย่างดียิ่ง มีสาธุชนผู้ใจบุญไปร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก พระภิกษุสามเณรหลายร้อยรูป และประชาชน อุบาสก อุบาสิกา เป็นจำนวนเรือนพัน เพราะท่านเป็นผู้ทรงศีลซึ่งเจริญด้วย ศีล สมาธิ ปัญญาจึงเป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนทั่วไป

        หลังจากพิธีวางศิลาฤกษ์เสร็จสิ้นแล้ว
พระราชญาณวิสิฐ   หรือที่นิยมเรียกกันว่า หลวงป๋า ได้มีเมตตาให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปที่ศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะ ดิฉันเข้าแถวไปสักการะถึงสามรอบ เพราะครั้งแรกเห็นแต่พระเขี้ยวแก้ว พอพระท่านบรรยายรายละเอียดให้ทราบถึงลักษณะของพระบรมสารีริกธาตุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะประดิษฐานในพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ จึงรู้ว่าเห็นไม่ครบถ้วนจึงเข้าแถวไปสักการะอีกรอบซึ่งประกอบด้วย พระเขี้ยวแก้ว มีลักษณะเป็นแท่งขาวใส พระอุรังคธาตุ คือกระดูกส่วนหน้าอก มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีน้ำตาล กระดูกส่วนหน้าผาก มีลักษณะกลมสีขาว พระเกศา และพระอรหันตธาตุอีกประมาณ 48 องค์ ซึ่งปรากฏขึ้น ณวัดหลวงพ่อสดฯ เมื่อวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 6 ก่อนวันวิสาขบูชาหนึ่งวัน ส่วนรอบที่สามสักการะเพื่อให้จำติดตา

       
วัดหลวงพ่อสดฯ มีกิจกรรมทางศาสนา เช่นการปฏิบัติธรรมฝึกจิตให้เป็นสมาธิเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ และระหว่างนี้มีการปฏิบัติธรรมวิปัสสนาจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2549(เป็นการปฏิบัติธรรมประจำปีซึ่งจัดขึ้นปีละสองครั้ง คือระหว่างวันที่ 1-14 พฤษภาคม และวันที่ 1-14 ธันวาคมของทุกปี) เผื่อท่านที่สนใจมีจิตศรัทธาจะไปร่วมปฏิบัติธรรมก็ขออนุโมทนาบุญด้วย เพราะความสงบสุขใดจะเท่าสุขใจเป็นไม่มี ที่เล่าสู่กันฟังเนี่ย ก็อยากจะบอกว่า
ความสุขของเรานั้นไม่ต้องไปหาที่ไหน อยู่ที่ใจเรานี่เอง ถ้าคิดดี พูดดี ทำดี ปรารถนาดีต่อกัน เราก็จะเป็นสุข ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกๆ ท่านค่ะ