ด้วยความสามารถของโปรแกรม FlipPublisher Enterprise ท่านสามารถบันทึกงาน eBook ได้มากกว่า 1 เล่มใน CD แผ่นเดียวกัน หนังสือจะจัดวางบนชั้นตามแต่เราจะกำหนดว่าจะมีหนังสือจำนวนกี่เล่ม และจำนวนชั้นวางหนังสือก็สามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้มีกี่แถว ทั้งนี้เราสามารถกำหนดรูปแบบ สีสรร ได้ตามความต้องการ สำหรับ eBook ที่สร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เราสามารถจัดเก็บลงในแผ่น CD พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก เช่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถจัดเก็บหนังสือไว้เป็นกลุ่มพวกบนชั้นหนังสือ วิธีการใช้เพียงแต่นำ CD ที่ผ่านการบันทึกด้วยโปรแกรม ใส่เข้าไปในช่องขับซีดี (CD Rom Drive) โปรแกรมก็จะโหลดหนังสือขึ้นมาอัตโนมัติ โดยหนังสือจะจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบตามลำดับชื่อไฟล์ พร้อมเปิดอ่านได้ทันที