ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 12 ธ.ค.นี้  กระทรวงการคลังจะขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างก่อนถึงขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการเลื่อนขั้นเกินกว่าขั้นเงินเดือนที่เหลือ  โดยให้นำผลเลื่อนขั้นมารับค่าตอบแทนพิเศษอัตราร้อยละ 2 กรณีครึ่งขั้น  ร้อยละ 4  กรณี 1 ขั้น  และร้อยละ 6 กรณี 1 ขั้นครึ่ง

ไทยรัฐ (คอลัมน์ข่าวสั้นการเมือง)