• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

รูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

  ตอนที่ ๓  
ขั้นการถ่ายทอดความรู้

          ๑.  ดำเนินการจัดให้ครูผู้สอนในแต่ละสาขาวิชา  ประเภทวิชาหรือกลุ่มงานเดียวกัน  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในลักษณะรวมกลุ่มศึกษาหรือทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน มี ๔ ประเภทคือ

               ๑)  การเรียนรู้จากประสบการณ์

               ๒)  การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์

               ๓)  การแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา และ

               ๔)  การสนับสนุนโดยกลุ่มเพื่อให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน

          ๒.  ดำเนินการให้ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนนักศึกษาในชั่วโมงโฮมรูมและช่วงเวลาอื่น ๆ โอกาสที่เหมาะสม

          ๓.  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มบุคลากรในแต่ละฝ่าย  ให้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  บริหารจัดการงานที่ต้องการพัฒนา  โดยมีการผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ผู้จัดการความรู้

          ๔.  ดำเนินการให้แกนนำนักเรียนนักศึกษาสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ฝ่ายวิจัย 
  หมายเลขบันทึก: 66633
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)