เพียงหนึ่งเสี้ยวความคิดของใครคนหนึ่งซึ่งมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีงามอาจเป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นในสิ่งเหล่านี้  สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรา  ปาร์ฏิหารที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นสิ่งที่พิสูจน์  ความรักที่บริสุทธิ์นั่นหมายถึงความรักของคุณพ่อและคุณแม่บุพการีผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงเรามา  ท่านไม่หวังสิ่งใดอื่นเลยเพียงต้องการให้เรามีความสุขกับชีวิต เพื่อลูกๆทุกกคน 

      เวลาเราทุกข์...ผู้ที่รู้สึกทุกข์และมีความรู้สึกพิเศษที่เป็นยาชูกำลังให้เราได้มากที่สุดคือใครกัน.....

      เวลา