ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีความขัดแย้งชิงดีชิงเด่นกันทุกวันนี้ ต่างคนต่างคิดว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่หนึ่ง แต่เมื่อมันถึงสุดขีดจำกัดแล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาเหมือนเดิม ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ต่างกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตสุดท้ายก็ต้องล้มสลายเฉกเช่นเดียวกันฏ้เหมือนกับสังคมเราในปัจจุบันมีความขัดแย้งสุดท้ายก็จะสงบสุขอย่างแน่นอน