10 ธันวาคม 49 ซื้อหนังสือ เทคนิคการวัดแสง ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่ 4 ผู้แต่งคุณประสิทธิ์ จันเสรีกร แห่ง SHUTTER PHOTOGRAPHY ที่งาน PHOTO  Expo'06  ราคา 190 บาท อ่านไปเรื่อยๆ พยายามเข้าไป และเรียนรู้เข้าไป