การจัดการความรู้ในคณะเพลงพื้นบ้านโรงเรียนบางลี่วิทยา

(ผลงานชนะเลิศ ๓ รางวัล ในรอบปี ๒๕๔๙)

            ก่อนอื่นต้องขอเล่าถึงบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในคณะเพลงพื้นบ้าน หรือที่รู้จักกันในนาม คณะเพลงอีแซวบางลี่ ว่าเราแบ่งหน้าที่กันอย่างไร หน้าที่แต่งเนื้อร้องเป็นหน้าที่ ครูพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล กับนักเรียนบางคน ที่พอแต่งได้เช่น ด.ญ.พัชราพร  สุขเผือก แต่งเรื่องไข้หวัดนก ครูพิสูจน์ช่วยเขียนแผนการแสดง นักเรียนช่วยตรวจแก้ไข การออกแบบท่ารำเป็นเรื่องของรุ่นพี่ ที่ต้องสอนรุ่นน้อง ครูพิสูจน์รำไม่เป็นดูเป็นอย่างเดียว จังหวะทำนองช่วยกันติช่วยกันติง ใครร้องคร่อม ใครร้องเพี้ยน มุกตลกช่วยกันคิด บางทีครูพิสูจน์คิดมุกไว้ นักเรียนบอกครูคะมุกของครูฝืด เอามุกของพวกหนูดีกว่า รุ่นพี่ร้องดีร้องเก่งก็สอนน้องๆ วิธีทำลูกคอทำอย่างไรนักเรียนสอนกันเอง เดี๋ยวนี้ครูพิสูจน์ซื้อกล้องถ่ายวีดิทัศน์ เก็บไว้แล้วนำมาฉายให้ดูกันเป็นตัวอย่าง เป็นแนวทางฝึกฝน เดี๋ยวนี้เราเก็บลีลาที่สวยงาม เสียงร้องที่เพราะๆของรุ่นพี่ๆไว้ให้รุ่นน้องศึกษา เป็นขุมความรู้ เราดึงประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคนออกมา เป็นความรู้ที่จะถ่ายทอดสู่รุ่นต่อๆไป(กำลังหารูปมาให้ดู)