จากการพูดคุยกับครู ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงานมหกรรมการเรียนรู้ทันตสุขภาพ เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2549  คุณครูมีความภูมิใจมาก ที่ได้มานำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียน ให้โรงเรียนอื่นๆ รู้

อยากให้จัดอีกบ่อยๆ ทุกปีๆ เลย