เรามีความหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูชมรมในเรื่องอิสลาม และอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในที่ต่างๆที่กำลังมีความรักในอิสลาม    ซึ่งมีคนเคยถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า สถานีแห่งความรัก ขอตอบสั้นๆว่า   เราต้องรักเพื่อที่จะรู้ และควรรู้ที่จะรัก ”