รูปแบบการจัดการความรู้ของวิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม

ตอนที่ ๒

ขั้นการสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่

          ๑.  ดำเนินการตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้  จากเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร/ตำรา/งานวิจัย

          ๒.  ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน จัดการความรู้ของสถานศึกษา  ทำหน้าที่ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้   สอนงานและเป็นพี่เลี้ยง

          ๓.  ดำเนินการจัดให้มีการประชุม  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา

          ๔.  ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านบล็อก  (blog)  ของครู

          ๕.  ประกาศเป็นนโยบายให้ครูและบุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ  นำการจัดการความรู้  (MK)  ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงาน

          ๖.  ดำเนินการทดลองกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ปรับปรุงแก้ไขในสถานศึกษา

          ๗.  ดำเนินการขยายเครือข่ายระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยฯ 

          ๘.  ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์  ข่าวสารเพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รูปแบบการจัดการความรู้วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ตอนที่ ๑

คำสำคัญ (Tags)#ฝ่ายวิจัย

หมายเลขบันทึก: 66621, เขียน: 12 Dec 2006 @ 10:48 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)