เรา...........ทุกคนก็ต้องมีความพยายามและต้องพยายามทำให้สิ่งที่ตั้งไว้จนสำเร็จ  สำหรับ blog  ใน  gotoknow  นี้  ก็ไม่มีอะไรที่จะบอกต่อให้กับท่าน ๆ อีก เพราะเรามีภาระหน้าที่ ที่ต้องทำต่อใน blogger  ชื่อ การเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา   มันก็ดีสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ มันทำให้เรารู้สึกดี ดี และก้อดี

 ทุกอย่างมันสำเร็จแล้ว

บายแค่นี้นะคะ