รัก............รักคืออะไรมีใครสามารถให้ความหมายที่แท้จริงของคำนี้ได้บ้าง   สำหรับตัวดิฉันแล้วรักคือความรู้สึกเล็กๆที่เกิดขึ้นมาในหัวใจแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาทีละนิด ๆ จนกลายเป้นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขกับมันและในทางกลับกัน รักก็สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักที่จะรัก