วันนี้ผมคลิกๆ อ่านข่าวไปเรื่อยๆ จนถึง MathForge.net ก็อ่านไปจนชน "How to manually find a square root " ทำให้ผมนึกเลยไปถึงอุปมาเปรียบเทียบของ OLPC เรื่อง "The QWERTY Story "

ในอุปมาเปรียบเทียบกล่าวไว้ว่า "อะไรบางอย่างที่เราออกแบบเพื่อแก้ปัญหาในอดีต เมื่อปัญหานั้นผ่านไปแล้ว บางครั้งสังคมมนุษย์ก็ยังติดอยู่กับวิธีการแก้ปัญหานั้น จนไม่สามารถคิดใหม่ในแนวทางก้าวหน้าได้"

ลองอ่านดูในรายละเอียดนะครับ ผมอยากแปลให้อ่านเหลือเกินแต่เวลาก็มีไม่พอที่จะทำครับ

เมื่อนึกโยงเกี่ยวกับการถอดรากที่สองของตัวเลขแล้ว ผมเองในปัจจุบันไม่มีความสามารถทำได้ด้วยมือแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามผมต้องถอดรากตัวเลขตัวไหน สิ่งที่ผมทำก็คือพิมพ์ประโยคต่อไปนี้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผม

python -c "import math; print math.sqrt(46656)"

ผมก็ได้คำตอบที่ผมต้องการภายในเสี้ยววินาที

การที่ผมไม่มีความสามารถถอดรากด้วยมือ (how) แล้ว ไม่ได้หมายความว่าผมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคณิตศาสตร์นะครับ ที่จริงแล้วผมใช้คณิตศาสตร์ทำงานทุกวัน ที่ผมทำได้เพราะผมรู้ที่มาที่ไปของมันผมจะใช้มันทำอะไรให้ผมได้บ้าง (why)

ที่น่าสนใจคือผมเรียน why ของคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน ส่วนในห้องเรียนนั้น เท่าที่ผมจำได้คือการฝึก how ของคณิตศาสตร์เท่านั้นเอง

ประโยคที่ผมใช้ในการหารากที่สองของ 46656 นั้นเป็นภาษา Python ซึ่งจะมาพร้อม OLPC ครับ

จะสังเกตว่า "วิถี" ของการเข้าถึงคณิตศาสตร์ด้วย Python นั้นจะแตกต่างกับ "วิถี" ที่เรารู้จักกัน

เด็กในอนาคตจะเห็นประโยคข้างบนเป็นสิ่งธรรมดา เหมือนกับผู้ใหญ่รุ่นพวกเราเห็นเครื่องหมายรากที่สองเป็นสิ่งธรรมดานั่นละครับ นั่นคือ mathematical expressions/notations จะเปลี่ยนไปครับ เปลี่ยนไปทางที่เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ

ผมเชื่อว่าถ้าใช้ OLPC นักเรียนก็จะได้ใช้เวลาศึกษา why ของคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่ถ้าเราไม่สนับสนุนการใช้ OLPC เสียแล้ว เราก็ยังอยู่ในยุคของการเรียนรู้ how ของคณิตศาสตร์เหมือนเดิม

คงไม่มีใครอยากเห็นลูกหลานนั่งฝึกวิธีถอดรากที่สองบนกระดาษแต่ไม่ได้ใช้งานในชีวิตจริงใช่ไหมครับ ถ้าอย่างนั้นเราคงต้องช่วยกันส่งเสียงให้พัฒนาการด้านการศึกษาของไทยคิดที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดบ้างดีไหมครับ