ธุรกิจ ร้านขายมอเตอร์ไซด์ สามารถรวมกิจการกับธุรกิจ ประดับยนต์ ได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ เกี่ยวกับรถยนต์เหมือนกันเป็น ธุรกิจที่มีการดำเนิน ธุรกิจ คล้าย กัน ทำให้เกิดข้อได้เปรียบทางธุรกิจดังต่อไปนี้ 1.      ช่วยขยายฐานลูกค้าจากที่ขายตัวมอเตอร์ไซด์อย่างเดียวก็จะมีการบริการซ่อมและตกแต่งด้วย 2.      ช่วยให้ลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบด้วย 3.      มีอำนาจในการต่อรองกับทาง Supplier มากขึ้น 4.      ทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเนื่องจากทางร้านบริการครบวงจร