เราจะรู้คุณค่าของสิ่งที่เรารักเมื่อเราสูญเสียมันไป

                 เราจะรู้คุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อนาทีสุดท้ายมาถึง

                เราจะรู้คุณค่าของวันนี้ก็ต่อเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึง

อย่ามัวรอให้ถึงวันนั้น จงรีบทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วเราจะไม่เสียใจเมื่อเมื่อวันนั้นมาถึง