ฉันไม่เพียงดีใจที่เกิดเป็นคนไทย เพราะฉันมีทั้งพ่อ และแม่สัญชาติไทย

               ฉันไม่เพียงดีใจที่เกิดเป็นคนไทย  เพราะฉันเกิดบนแผ่นดินไทย

              แต่ฉันรู้สึกดีใจที่เกิดเป็นคนไทย เพราะฉันมีจิตวิญญาณของความเป็นไทยอย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจ