102 ปีที่ผ่านมานับถึงปีนี้(พ.ศ.2579)เมื่อปี ค.ศ. 1904 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อ จอห์น แอมบรอส เฟรมมิ่ง (John Ambrose Freming}ได้นำเสนอผลงานของเขาที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ผลงานนี้มีชื่อว่า "Fleming Diode"