เรียน เพื่อนร่วมก๊วนทุกท่านทราบ….

 เนื่องด้วยขณะนี้ “คุณไมโตคอนเดรีย”...เพื่อนรักของพวกเรา ซึ่งได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ไปดูงาน (เที่ยว)...ร้อยลูกปัด....ที่ประเทศญี่ปุ่น..เป็นเวลา 3 เดือน...

บัดนี้ภารกิจ (เบื้องต้น)จองเขา เสร็จสิ้น ..ขอย้ำ..ภารกิจ (เบื้องต้น) เสร็จสิ้น ..

 และขณะนี้กำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับจากเมืองโตเกียว..ประเทศญี่ปุ่น...ตั้งแต่เช้าตรู่...สู่สนามบินสุวรรณภูมิ..ประเทศไทย(บ้านเฮา)...และจะต่อเครื่องบินไปหาดใหญ่ สงขลา..ในทันที...

คาดว่าจะถึงสงขลาเวลาประมาณ 4 ทุ่มเศษๆ...ไม่รู้ถึงบ้านกี่ทุ่ม...แต่สั่งพวกเราว่าห้ามรบกวน...(คาดว่าคงจะเหนื่อยมากจาก...การเดินทางมั้ง....) จนคางเหลือง

ในขณะเดียวกัน...ท่านอ.หมอสมบูรณ์ มีดำหริว่า ควรให้มีการต้อนรับ..อย่างยิ่งใหญ่(ถล่มทลาย)......ขอย้ำ...ถล่มทลาย...

ดิฉัน..ในฐานะ Facilitator...จึงรีบดำเนินการตามดำหริ...โดยพลัน...

ใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในการนำความรู้...ความสามารถพิเศษออกมาใช้...เพื่อให้ภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ประสบผลสำเร็จ...

โดยปฏิบัติเบื้องต้นดังนี้คือ...Brainstroming…ในprocess ทั้งหมด ....

ท่านอ.สมบูรณ์ (ผู้ดำหริ)...ให้รับผิดชอบเป็นประธานไป.. ....

ดิฉัน Fa ก็ Fa… …

เลขาค่ะ...คุณ Sompornp.. คุณเมตตา..อ.Paew..ครูอ้อย..น้องกะปุ๋ม..

 ...ท่านหนุ่มๆทั้งหลาย..ฝ่ายอาหาร...(เครื่องดื่ม เหล้า-เบียร์)..สถานที่...สันทนาการ ...อื่นๆอีกมากมาย.....

จึงแจ้งเพื่อทุกท่านโปรดรับทราบและเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอความคิดเห็น

ขอความอนุเคราะห์...เครื่องมือ..อุปกรณ์..กำลังทรัพย์...ตามสมควรค่ะ..