ความเห็น 113605

ด่วนที่สุด!..วาระพิเศษ เรื่อง"ต้อนรับ..คุณไมโตคอนเดรีย...กลับบ้าน"

ครูอ้อย...เห็นหน้าคุณไมโตไหมคะ...แบบว่า..เอ้อ...เหลืองไหม...